Strategický plán rozvoje
města Jaroměř

Co je Strategický plán rozvoje města a jak probíhá práce?

Co je vize rozvoje?


Vážení občané města Jaroměř, těší nás, že se s vámi můžeme setkávat nad zpracováním Strategického plánu rozvoje Vašeho města.
Strategický plán, který pro Vás zpracováváme, je rozvojový dokument, jehož cílem je komplexní náhled na město, jeho potenciály i bariéry a vytvoření vize - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život ve městě a posílí jeho jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy, výsledkem pak bude soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Postup práce


1. Anketa
a analýza města

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme histroické prameny. Výsledky ankety následně zpracujeme.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznámí obce se vydáme k vám. Procházíme obcí, na místě ji mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi v anketě a setkáváme se s obyvateli obce. Protože v obci také nocujeme, sledujeme její fungování v různých denních dobách.

3. Zpracování
strategie

Nastudované podklady a výsledky průzkumu zpracujeme do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

4. Prezentace
strategie

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme vedení obce a občanům obce. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji obce.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: